วันพฤหัสบดี,ก.ย. 23,2021

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เสียงจากชาวนา ในวันพืชมงคล “อยากให้รบ.ช่วย พยุงราคาข้าว ตันละ 1หมื่น”

ชาวนาทั่วปท. ถือฤกษ์วันพืชมงคล เริ่มฤดูการเพาะปลูก สะท้อนถึงรบ. ขอช่วยพยุงราคาข้าว ตันละ 1 หมื่นบาท

วันนี้ (10 พ.ค.) เกษตรกรทั่วประเทศ ถือฤกษ์วันพืชมงคล ต่างออกมาไถเตรียมดินในที่นา ก่อนหว่านพันธุ์ข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อ ให้พืชพันธุ์ที่ได้จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน

โปรดเกล้าฯ พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล

นายระดมจิตร แก้วกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านนาสีนวล ม.3 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ได้ใช้รถไถนาเดินตามคู่ใจ ไถกลบเตรียมดิน โดยตอซังข้าว และวัชพืชที่ไถกลบ ปรับเตรียมสภาพดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

“วันพืชมงคลถือเป็นวันดีของชาวนาไทย และเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อเกษตรกรทุกคน ผมกับญาติจะมาช่วยกันทำนา ตั้งแต่เริ่มไถนา หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปักดำนา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่นาก็จะอยู่ใกล้กัน เนื้อที่ครอบครัวละ 5 ไร่ ทำนาแบบพอเพียง ไว้รับประทานในครอบครัว เหลือก็แบ่งปันเครือญาติ ปีไหนราคาดีก็จะแบ่งขายบ้าง

โดยการทำนาในชนบทส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ เช่น พ่อแม่ที่อยู่บ้าน ขณะที่ลูกหลานก็จะออกไปทำงานในเมือง หรือเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้ทำเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด และขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย

Farmers work in rice fields, prepare seedlings for planting in the rainy season, Thailand.

ขณะที่ ชาวนาในพื้นที่ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร พื้นที่ชลประทาน ได้ลงมือปลูกข้าวนำต้นกล้าข้าว ลงเพาะปลูกข้าวในแปลงนา โดยใช้วิธีการปักดำต้นกล้าข้าว เพื่อประหยัดน้ำ หว่านข้าวในแปลงนา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่านาหว่านเกือบ 20 วัน รวมถึงเป็นการลดวัชพืชในแปลงนา ขณะที่เกษตรกรบางรายเลือก ใช้วิธีการหว่านข้าว แบบน้ำตม เพื่อให้การงอกของต้นข้าวได้ดี

นายศักรินทร์ ฉายศรี เกษตรกรชาวนา ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร ระบุว่า ในช่วงเข้าฤดูฝน โดยเฉพาะวันพืชมงคล จึงลงมือเพาะปลูกข้าว ซึ่งตามโบราณเชื่อว่า การลงมือ เพาะปลูกในช่วง ในวันพืชมงคล ข้าวและ พืชผลทางการเกษตร จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต่างเริ่มทำนา โดยใช้การหว่านแห้ง รอน้ำฝน เป็นน้ำต้นทุนในการทำนา คาดว่า ในปีนี้ ปริมาณฝนที่มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การทำนา ได้เร็วขึ้น

ด้าน ชาวนาในหลายพื้นที่ของ จ.ชัยนาท ได้นำรถไถพร้อมเครื่องมือ ลงทำการไถนาข้าวของตนเองตั้งแต่เช้าตรู่ หลังจากที่นำเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าเตรียมดินไว้ก่อนหน้านี้ โดยถือฤกษ์วันพืชมงคล ในการลงมือไถดินหว่านกล้า ปักดำต้นข้าว เป็นคราวแรก หรือที่เรียกว่าการ “แรกนา” เช่นเดียวกัน

นายวีระพงศ์ ยี่สาคร ชาวนา ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กล่าวว่า การลงมือทำนาในวันพืชมงคลถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่า การลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงผืนนา ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะทำให้ได้รับความเป็นสิริมงคล ด้วยการบอกกล่าวพระแม่โพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินและนาข้าว ช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแมลง นก หนู มารบกวน ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย สมบูรณ์ พูนผล

“โดยในปีนี้ ชาวนาส่วนใหญ่พูดตรงกันว่า อยากให้รัฐบาลช่วยพยุงราคาข้าว ให้ได้ราคาตันละ 10,000 บาท เพื่อที่ชาวนาจะได้ไม่ต้องประสบภาวะขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา” นายวีระพงศ์ ทิ้งท้าย

ขอขอบคุณ
ข่าว / บทความ : มติชน ออนไลน์

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit