วันอังคาร,มิ.ย. 28,2022

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มาแล้ว กำหนดวัน เงินเข้าเราชนะ ตลอดเดือน พ.ค. 2564 | บัตรสวัสดิ์การ์แห่งรัฐ

คลังเผยปฏิทินการโอนสิทธิ เราชนะ-ม33เรารักกัน รับเงิน 2,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตลอดเดือน พ.ค. 64

กระทรวงการคลัง ยืนยันการเพิ่มวงเงิน 2,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ-ม33เรารักกัน เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตลอดเดือน พ.ค. 64 เพื่อนำไปใช้จ่ายจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยผู้ได้สิทธิในโครงการเราชนะ และม33เรารักกัน จะได้รับวงเงินตามรายวันดังนี้

โครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
วันที่ 20 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
วันที่ 27 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการเราชนะ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน
วันที่ 21 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการ ม.33เรารักกัน
วันที่ 24 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
วันที่ 31 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit