วันอาทิตย์,ก.ย. 19,2021

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เช็ค! พื้นที่สีแดงเข้ม ‘สมุทรปราการ’ ติดเชื้อโควิด วันนี้เพิ่ม 153 เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย

เช็ค! พื้นที่สีแดงเข้ม ‘สมุทรปราการ’ ติดเชื้อโควิด วันนี้เพิ่ม 153 เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย

อัพเดท เช็คตรวจสอบพื้นที่สีแดงเข้ม “สมุทรปราการ” ติดเชื้อโควิด วันนี้เพิ่ม 153 ราย ยอดสะสม 4482 ราย เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย สะสม 53 ราย

ตรวจสอบอัพเดทสถานการณ์ติดเชื้อโควิด Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สีแดงเข้ม วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 153 ราย ยอดสะสม 4,482 ราย

ติดเชื้อโควิดในพื้นที่วันนี้ จำนวน 128 ราย

เมือง 64 ราย
บางพลี 22 ราย
พระประแดง 6 ราย
พระสมุทรเจดีย์ 2 ราย
บางบ่อ 4 ราย
บางเสาธง 30 ราย

รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 25 ราย
เสียชีวิต 5 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 53 ราย

1.ชายไทย 64 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคประจำตัว ความโลหิตสูง เบาหวาน ที่อยู่ขณะป่วย ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ

2.หญิงไทย 91 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคประจำตัว ความโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

3.หญิงไทย 53 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ที่อยู่ขณะป่วย กทม.

4.หญิงชาวกัมพูชา 43 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่อยู่ขณะป่วย ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ

5.ชายไทย 72 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคประจำตัว ไขมันในโลหิตสูง ไตเรื้อรัง ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19  โดยมี นายแพทย์นนท์  จินดาเวช  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สำหรับที่ประชุมได้มอบหมายอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ร่วมดำเนินการ ดังนี้

        1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล รวมถึงช่องทางการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

        2. ดำเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่อื่นตามความเหมาะสม ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยในขั้นต้นให้เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน 

และมอบหมายเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) หรือเจ้าหน้าที่อื่นตามความเหมาะสม บันทึกข้อมูลผู้ประสงค์ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ “หมอพร้อม”  หรือ แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และแจ้งวันและเวลานัดหมายฉีดวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนทราบ  สรุปผลการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ในระบบ Google form ที่กำหนดภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวันเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารสถานการณ์ทั้งในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะประมวลผลข้อมูลเป็นประจำทุกวัน

ขอขอบคุณ
ข่าว / บทความ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit