วันอาทิตย์,ก.ย. 19,2021

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หุ้น NSL เทรดวันแรกเปิด 14.60 บาทแจกกำไร 21.67%

หุ่น NSL เทรดวันแรกเปิด 14.60 บาทแจกกำไร 21.67%

หุ้น NSL (บริษัท เอ็นเอสแอลฟูดส์) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันที่ 19 พ.ค. 2554 เป็นวันแรกเปิดที่ราคา 14.60 บาทเพิ่มขึ้น 2.60 บาทหรือ 21.67% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 12 บาท

NSL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปเช่นแซนด์วิชอบร้อนเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยววางจำหน่ายตามร้าน 7-11 และเป็นผู้นำเข้าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ผักแช่แข็งโดยแบ่งธุรกิจได้ 4 ประเภท ได้แก่

1) เบเกอรี่แบรนด์ของ 7-11 ที่ NSL ผลิตให้ 2) แบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ NSL พัฒนาเอง 3) ธุรกิจ Food Service นำเข้าและแปรรูปเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักแช่แข็งพร้อมนำไปประกอบอาหารและ 4) รับจ้างผลิตเบเกอรี่หรือ OEM

NSL เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้นมูลค่าระดมทุน 900 ล้านบาทและมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,600 ล้านบาททั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P / E ratio) เท่ากับ 24 เท่า
บริษัท ฯ มีแผนงานน่าเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเพิ่มขีดความสามารถของ บริษัท ฯ โดย บริษัท จะลงทุนในเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะเน้นการผลิต 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็นและอาหารแห้งกึ่งสำเร็จรูปโดยมุ่งเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักและขยายสู่ตลาดทั่วโลกต่อไปนอกจากนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนยังจะช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินจากการชาระคืนหนี้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน7

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit