วันพฤหัสบดี,ก.ย. 23,2021

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

พระบรมฉายาลักษณ์ ที่ร้านอาหารทั่วไปมักจะนำมาติดไว้

พระบรมฉายาลักษณ์ ที่ร้านอาหารทั่วไปมักจะนำมาติดไว้

เมื่อหลายคนได้เห็นภาพนี้ มักจะเกิดคำถามว่า พระองค์ทรงกำลังประกอบพระกระยาหารใด?

เป็นอีกภาพในดวงใจพสกนิกรชาวไทย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในอิริยาบถสบายๆ ถ่ายไว้ในในขณะที่พระองค์ประทับ ณ บริเวณเรือนไทยชื่อ “เรือนต้น” ตั้งอยู่ริมสระ ใกล้พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต และมีพระประสงค์จะเสวยปลาทู ซึ่งเป็นพระกระยาหารที่โปรดปรานเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะหาใครทอดได้ถูกพระราชหฤทัยนั้นก็ยาก มีเพียงแต่เจ้าจอมเอิบเท่านั้นที่ทอดได้อร่อย ไม่เหม็นคาว ผู้ที่ถ่ายภาพคือ เจ้าจอมเอิบครับ

ปลาทู ที่รัชกาลที่ ๕ ทรงประกอบพระกระยาหารอยู่นั้น ต้องมาจากเมืองเพชรบุรีเท่านั้น สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โปรดการเสวยปลาทูเป็นอย่างมาก ในสมัยนั้น ปลาทู ถือว่าเป็นของหรู เสด็จเมืองเพชรคราวใด ก็มักจะเอ่ยถึงปลาทูเสมอ ทรงมรับสั่งว่า
“เรื่องทอดปลาทูข้าอยู่ข้างจะกลัวมาก ถ้าพลาดไปแล้วข้ากลืนไม่ลง ขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างใน บอกกรมวังให้เขาจัดรถให้นางเอิบออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อม”

พระองค์ทรงลองทอดด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังรับสั่งให้ เจ้าจอมเอิบสลับหน้าที่ไปเป็นช่างภาพ ฉายพระรูปเก็บเอาไว้ เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีข้าราชบริพารคนไหนใช้กล้องเป็นนัก มีแต่เพียงเจ้าจอมเอิบ พระสนมคนโปรดที่สามารถใช้กล้องและสามารถล้างรูปได้ด้วย

ทรงมีบันทึกพระราชหัตถเลขาจากเพชรบุรี ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ร.ศ. ๑๒๘ ที่มีมาถึงสมเด็จมกุฎราชกุมาร หน้า ๓๑ ได้กล่าวถึงเรื่องปลาทูไว้ว่า

น้ำที่เพชรบุรีวันนี้ขึ้นสูงอีกมาก แต่ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะยุบลงได้อีก อากาศวันนี้แห้งสนิท มีฝนประปรายบ้างในเวลาจวนพลบ แต่ก็ไม่ชื้น มีความเสียใจที่จะบอกว่าปลาทูปีนี้ใช้ไม่ได้ ผอมเล็กเนื้อเหลว และมีน้อย ไม่ได้ทุกวันด้วย

จาก หนังสือ “ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ ในรัชกาลที่ ๕

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit