วันพฤหัสบดี,พ.ค. 26,2022

ทันเหตุการณ์

“พีไฟว์กรุ๊ป”อยากให้ช่วยกันอุดหนุนคนแก่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในยุคโควิด-19

สังคมยุคปัจจุบันเรื่องของผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยปะละเลยนั้นมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางรายก็ถูกปล่อยไว้อยู่ในสถานที่หรือหน่วยงานต่างๆ บางรายก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง แต่เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หางานได้ยากมากขึ้น ดังนั้นอาชีพที่สามารถทำได้ก็มีน้อยมาก และมีผู้สูงอายุหลายชีวิตที่ต้องมาขายของอยู่ข้างทาง มักจะพบเห็นภาพแบบนี้กันเป็นประจำ

“พีไฟว์กรุ๊ป” ภายใต้กิจกรรม Family to Family ครอบครัวสู่ครอบครัว ถ้าหากพบเจอผู้สูงอายุขายของอยู่ตามข้างทาง อยากให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันโดยเข้าไปอุดหนุนซื้อของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญและเป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ได้สร้างความสุขความภูมิใจที่ได้แบ่งปันกันและกันตามกำลังที่มี ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเหล่านี้จะใช้ชีวิตอย่างขัดสนและมีความทุกข์ทางจิตใจเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุแห่งความทุกข์ยากนี้เอง ทาง “พีไฟว์กรุ๊ป” จึงไม่อยากให้ทุกคนปล่อยผ่านละเลย หากพบเจออยากให้ทุกคนช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านี้ ซึ่งกิจกรรม Family to Family นี้ต้องการให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และไม่อยากให้ทอดทิ้งผู้สูงอายุอยู่เดียวดายในสังคมปัจจุบันนี้ เราเชื่อในความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีให้กันและกันเสมอ.

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit