วันพฤหัสบดี,พ.ค. 26,2022

ทันเหตุการณ์

ช่องทางการสมัคร มาตรา 40 ง่ายๆ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

สำนักงานประกันสังคม เผยช่องทางสมัครเป็น “ผู้ประกันตน” ในระบบ “ประกันสังคม มาตรา 40” ทำได้ง่ายๆ ผ่านหลายช่องทาง ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว
สำนักงานประกันสังคม เปิดช่องทาง สมัคร “ประกันสังคม มาตรา 40” เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สืบเนื่องจากมาตรการ “เยียวยาล็อกดาวน์” ซึ่งที่ประชุม ครม.มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ให้เยียวยา ลูกจ้าง-นายจ้าง-อาชีพอิสระ รับ “เงินเยียวยา” ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ในกลุ่ม 9 สาขาอาชีพ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิดระลอกใหม่ที่รุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 นั้น

สำหรับ “อาชีพอิสระ” หรือ “ฟรีแลนซ์” คือ หนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา รับเงิน 5,000 บาท แต่จะต้องเข้าสู่ระบบ “ประกันสังคม มาตรา 40” ก่อน นั้น ล่าสุด วันที่ 14 ก.ค. 64 เฟซบุ๊คเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ “สมัครประกันสังคม มาตรา 40”

โดย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่ แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้าประกันสังคม ม.40 : เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

3 ทางเลือก จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ม.40 : นอกจากสิทธิการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทสำหรับกลุุ่มแรงงานอิสระที่เข้าข่ายใน 9 กลุ่มอาชีพ และอยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงแล้ว

การสมัครประกันสังคม ม.40 ในกรณีทั่วไป ยังจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เราจ่ายสบทบ ซึ่งปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท , ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของ ‘ผู้ประกันตนมาตรา 40’ ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ส.ค. 64 – ม.ค. 65 โดยลดเหลือ ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จากจากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

ช่องทาง “สมัครประกันสังคม ม.40” ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว :

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ง่ายๆ ตามช่องทางดังนี้

  • สมัครง่าย ๆ ด้วยตนเอง ผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
  • สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
  • สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
  • สมัครผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
  • สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit