วันอาทิตย์,ก.ย. 19,2021

ทันเหตุการณ์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กทม. ประกาศรับบุคคลทั่วไปช่วยราชการ 1,183 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยงานด้านธุรการฯลฯ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

กทม.หรือกรุงเทพมหานคร ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่กำลังตกงานหรือมองหางานใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานช่วยงานด้านธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ โดยเปิดรับคัดเลือกทั้งสิ้น 1,183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกช่วยปฏิบัติราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 1183 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาทหรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

Cityscape in Bangkok city from roof top bar in hotel with Chao phraya river background, this image can use for Bangkok, Thailand, Night, tourist and asia concept.

การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานี นพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

Leave a Replay

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit